Ennetuskeskus        HIV / AIDS        Turvaseks
       Info ja koolitus        Teised suguhaigused        Narkomaania
       Programmid        Statistika        Vägivald
       Seadusandlus        Testimine ja ravi        Inimkaubitsemine
       Nõustamine        KKK        Noortenurk
 
Esileht » statistika
 
 
   Eesti statistika
   maailma statistika 

Käesolevalt leheküljelt leiate ülevaated HIVAIDS-i juhtudest Eestis läbi aastate.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1988. aastal registreeriti Eestis esimene HIV-nakkuse kandja. Kuni aastani 2000 (suvi) püsis HIV-nakkusesse haigestumine stabiilselt madalal tasemel.  Algusaastatel oli põhilisteks nakkuse levikuteeks suguline kontakt, esimestel aastatel põhiliselt homoseksuaalsete, siis prostituutide ning enne plahvatuslikku HIV-nakkuse tõusu süstivate narkomaanide hulgas. VSN-de (veeni süstivate narkomaanide) arvu tõus algas juba 1994.-1995. aastal. Põhiline kontingent HIV-nakatunuist olid alguses moonivedeliku, hiljem heroiini tarbijad, valdavas enamuses vene keelt kõnelevad (ligi 90%) noored, vanuses 15-25 aastat. 2000. aastal avastati massiliselt VSN hulgas testimise käigus HI-viiruse kandjat, põhiliselt just Ida-Virumaa piirkonnas. 2001. aastal HIV-nakkuse levik jätkus sama hoogsalt, siis levis nakkus Narvast teistesse Ida-Virumaa linnadesse ja Tallinna.

Graafikute koostamiseks kasutatud andmed on pärit www.tervisekaitse.ee

Lisaks lugemiseks

Lühidalt sisust: 
* Väga valdav osa uutest HIV-juhtudest on jätkuvalt registreeritud Tallinnas ja Ida-Virumaal.
* Esmajuhtude arv 100 000 elaniku kohta oli 2007. aastal Kohtla-Järvel ja Narvas neli korda suurem kui Tallinnas.
HIV-nakkuse epideemiline levik sai alguse Ida-Virumaal 2000. aasta II poolel. Sellel aastal diagnoositud nakkusjuhtudest 92% registreeriti nimetatud piirkonnas. 2001. aastal tõusis nakkusjuhtude arv järsult ka Tallinnas, kõikidest uutest HIV-nakkuse juhtudest registreeriti seal 36% ning Ida-Virumaal 59%. Ka aastatel 2002-2007 on põhilisteks HIV-nakkuse levikualadeks Ida-Virumaa ja Tallinn – igal aastal on kokku üle 90% uutest juhtudest registreeritud nendes kahes piirkonnas.    

 
 
 
 
 
viimati uuendatud 03.02.2015